Bình Dương chủ động trong “đầu tư công”

Chiều 15-6, Thường trực HĐND tỉnh đã họp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Ông Huỳnh Thành Long – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các Ban của HĐND tỉnh; đại diện các huyện, thị, thành phố.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, có 43 dự án đầu tư công với tổng số vốn đầu tư 5.730 tỷ đồng cần trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trong đó, lĩnh vực quản lý nhà nước, an ninh – quốc phòng có 6 dự án, tổng mức đầu tư 1.007 tỷ đồng; lĩnh vực kinh tế ngành 02 dự án, tổng vốn đầu tư 1.007 tỷ đồng; lĩnh vực văn hóa -xã hội có 35 dự án, tổng mức đầu tư 3.716 tỷ đồng. Đa số các dự án được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, một số dự án thực hiện đến năm 2025. 

Đây là các dự án thật sự cần thiết và cơ bản phù hợp với các định hướng, quy hoạch của Trung ương và tỉnh đã ban hành. 

Tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến về các dự án đầu tư công. Theo các đại biểu, trong số 43 dự án, có 42 dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, 01 dự án (có tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh. 

Kết luận cuộc họp, ông Huỳnh Thành Long – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất thông qua 42 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng bổ sung đầy đủ các văn bản liên quan đến các dự án theo quy định; xác định các công trình trọng điểm nhóm C để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; cân nhắc tính cấp bách của các công trình, dự án cần quyết định chủ trương đầu tư.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *