Chuyển tiền sang Trung Quốc mở rộng quảng bá thương hiệu

Với những chuyển biến tích cực từ các kênh chuyển tiền qua nước ngoài khác, chúng tôi tiếp tục mở kênh chuyển tiền sang Trung Quốc. Vì sao lại lựa chọn Trung Quốc? Bạn sẽ được biết ngay đây thôi.

Ai cũng biết, Trung Quốc rất gần Việt Nam, nếu không nói là sát vách. Thế nhưng, gần thì không có nghĩa là dịch vụ không phát triển. Hiện tại, kênh chuyển tiền sang Trung Quốc của chúng tôi đã có những bước tiến đáng kể, phát triển mạnh nhu cầu của khách hàng.
chuyển tiền sang Trung Quốc
Chúng tôi luôn đề cao tiêu chí: chất lượng, an toàn, hiệu quả dành cho khách hàng, với mong muốn tạo ra những giá trị hoàn hảo nhất.

Trong chiến lược phát triển, chúng tôi tập trung xây dựng hình ảnh dịch vụ tốt, thân thiện để khách hàng tin tưởng, từ đó, họ sẽ là những người quảng cáo, kết nối nhanh nhất, tạo hệ thống mang lưới người sử dụng dịch vụ cao hơn.

Bởi, nếu được một người đã sử dụng dịch vụ giới thiệu, chắc chắn điều này sẽ an toàn hơn, phát triển tốt hơn.

Hiện nay, hệ thống chuyển tiền sang Trung Quốc của chúng tôi đã đi vào ổn định. Khách hàng của dịch vụ này liên tục tăng.

Trong nước, chúng tôi có 10 điểm giao dịch chuyển tiền. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình này, đưa dịch vụ này ngày càng phát triển hơn ở các nước khác. Mong rằng khách hàng se xluoon đồng hành và phát triển cùng chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *