Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hợp đồng thể hiện giao dịch giữa người mua và người bán được pháp luật thừa nhận khi có sự làm chứng của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cụ thể và văn phòng công chứng. Việc lập hợp đồng chuyển nhượng QSDD là một bước quan trọng trong quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất . Ví dụ về nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bình Dương như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

………………………………………………………………

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm ………. tại Văn phòng Công chứng Bình Dương, tỉnh Bình Dương, chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (sau đây gọi là bên A):

Họ tên ông : ……………………………………..

Sinh năm : ……………

CMND số : ………….. cấp ngày …………… tại CA ………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

Ông …………………………… là người được ủy quyền của ông ………………………… theo hợp đồng ủy quyền do Văn phòng Công chứng Bình Dương , tỉnh Bình Dương chứng nhận số …………… , quyển số …….., ngày……………….

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG ( sau đây gọi là bên B )

Họ tên ông : …………………………..

Sinh năm : …………………………………..

CMND số : ……………….. cấp ngày …………… tại CA ………………

Địa chỉ : …………………………………………………………………..

Bằng hợp đồng này, bên A chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bên B với những thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1.

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền sử dụng đất của bên A được ủy quyền đối với thửa đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: …………….. , số vào sổ: ……………. do UBND huyện Bến Cát cấp ngày ………………… , có thực trạng như sau:

Thửa đất số : ………..

Tờ Bản đồ số : ……………

Địa chỉ thửa đất: xã Thới Hòa , Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.

Diện tích : ………….. m2 ( Bằng chữ: ……………………………………………….)

Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: ………. m2 , Sử dụng chung: không m2

Mục đích sử dụng : Đất trồng cây lâu năm.

Thời hạn sử dụng : …………….

Nguồn gốc sử dụng đất: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên.

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất t¹i Điều 1 của Hợp đồng này là: …………….. đồng ( Bằng chữ: ………………………………………………………… ).

Phương thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt một lần khi hợp đồng này hoàn thành thủ tục công chứng.

Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ngay sau khi ký công chứng và giao nhận tiền.

Bên A có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất do bên A chịu trách nhiệm nộp, lệ phí trước bạ do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

1.6. Hợp đồng ủy quyền vẫn còn hiệu lực pháp luật , không bị chấm dứt theo các trường hợp do pháp luật quy định .

Bên B cam đoan:

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

BÊN A                                                                                                                          BÊN B

(Ký tên)                                                                                                                        (Ký tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày ……………………… (……………………………………………………………………………). Tại trụ sở Văn phòng Công chứng Bình Dương, tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Đường NE8, Khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước 3, Quốc lộ 13, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Tôi:……………………………………., Công chứng viên Văn phòng Công chứng Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các bên tham gia là:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ tên ông : ……………………………………..

CMND số : ………………….. cấp ngày ……………… tại CA ………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

Họ tên ông : ……………………………………

CMND số : ……………….. cấp ngày ……………….. tại CA ………………….

– Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện và cam đoan chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ liên quan đến việc công chứng hợp đồng, đồng thời cam đoan thực hiện đầy đủ nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

– Tại thời điểm công chứng, các bên tham gia có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.

– Mục đích, nội dung của hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội

– Chữ ký ( dấu điểm chỉ ) trong hợp đồng là chữ ký ( dấu điểm chỉ ) của các bên tham gia hợp đồng.

– Tài sản đem giao dịch là đối tượng của hợp đồng có thật vào thời điểm các bên tham gia hợp đồng.

– Hợp đồng này gồm: 03 bản chính ( mỗi bản gồm 04 trang ) cấp cho Bên A: 01 bản chính; Bên B: 01 bản chính và lưu tại Văn phòng Công chứng: 01 bản chính./.

Số…………………………, quyển số ……………TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký tên)

Theo Realtoday.vn

Xem bài viết cùng chủ đề:

Nhadatbecamex.com chuyên cung cấp sản phẩm đất nền Bình Dương, đất nền dự án, đất sổ hồng, nhà ở xã hội, nhà phố cao cấp, cập nhật thông tin dự án mới nhất Bình Dương và Bình Phước.

Nếu bạn cảm thấy bài chia sẽ hay và thực tế hãy LIKE hoặc SHARE khích lệ cho đội ngũ chúng tôi tiếp tục có động lực chia sẻ.

Xem thêm

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Hướng dẫn quy trình, thủ tục chuyển nhượng, sang tên đất nền Biên Hòa

  Trong phạm vi bài viết này bạn sẽ biết được quy trình và hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng đất nền Biên Hòa, Realtoday.vn với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động bất động sản, xin đưa ra những kinh nghiệm thực thế như sau: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng quyền sử […]

 • Bế tắc trong việc cấp phép nhà đất giấy tay ?

  Việc cấp sổ hồng cho người mua nhà đất bằng giấy tay trước ngày 1-7-2014 vẫn bế tắc dù nghị định về giải quyết tình trạng này đã có hiệu lực từ tháng 3-2017. Lý do: chưa có hướng dẫn thủ tục. Theo nghị định 01, thời hạn hợp thức hóa việc chuyển nhượng đất […]

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Nhiều vướn mắc cấp sổ đỏ cho nhà đất giấy tay

  Kể từ khi nghị định 01 ngày 6.1.2017 có hiệu lực từ 3.3.2017 thì những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay trong thời gian từ ngày 1.7.2004 đến trước ngày 1.1.2008 được hợp thức hóa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên, […]

 • sổ đỏ và sổ hồng

  Hợp thức hóa nhà đất giấy tay: coi chừng cạm bẩy ?

  Gần đây việc Nghị định số 01/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thì việc mua nhà đất bằng giấy tay đã được xem xét để cấp chủ quyền ( sau đây gọi tắt là cấp GCN ) và chủ để hợp thức hóa nhà đất giấy tay là câu chuyện đang được bàn tán sôi […]

 • Có đúng mua nhà chung cư sau 50 năm sẽ trắng tay ?

  Trong thời gian gần đây nhiều thông tin về việc mua căn hộ chung cư sau 50 năm sẽ mất trắng làm nhiều người hoang mang, lo lắng sau đây chúng tôi xin được phép cung cấp một số thông tin cho quý bạn đọc như sau: Theo luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật […]

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở là gì ?

  Trong quá trình mua bán, giao dịch nhà đất có những điều tưởng như cơ bản mà nếu không biết chúng ta sẽ rất dễ bở qua. Ở loạt bài viết ” Sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng ” chắc quý đọc giả cũng đã biết từ sau năm 2009, nhà nước […]

 • sổ đỏ và sổ hồng

  Kiến thức cơ bản: Sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng ?

  Một trong những câu hỏi mà Realtoday.vn thường xuyên nhận được khi tư vấn dự án, thủ tục mua bán đất nền là: đất có sổ đỏ không em ? đất có sổ hồng không em ? đất có sổ nhà không em ? Vậy thực tế thì sổ đỏ và sổ hồng là gì […]